Minder armen is niet minder armoede

Terzake gesprek met Jos Geysels en Homans

Na een week van dramatische armoedecijfers (armoede onder mensen met een migratiegeschiedenis in Brussel en andere steden, en wie arm is leeft twee jaar minder lang) kwam minister Homans zondag (5 februari) met verrassende positieve cijfers.

Verrassend, want onduidelijk waarop ze zich baseert. Eu-silc 2017 is immers nog niet klaar. Maar nog verrassender, ze claimde een trendbreuk, “de maatregelen van federale en Vlaamse regering werken”. Echter niemand ziet deze trendbreuk. De Eu-silc cijfers schommelen al jaren rond de 11 à 10.5%. Van een trendbreuk is er geen sprake. Integendeel.

De cijfers waarop Homans zich baseert behandelen de periode waar zij juist aan de slag ging, met andere woorden, al die Vlaamse en federale maatregelen moeten nog uitgevoerd worden. Zo loopt ze met de pluimen van de vorige regering weg.

Wij zien andere feiten: vanaf september 2015 is er de indexsprong, de verhoging van de elektriciteitsprijs, de afschaffing van gratis water en elektriciteit, de prijsverhogingen her en der, waardoor gezinnen uit de laagste inkomens minstens 50 euro per maand moeten inleveren. Vanaf 2016 (Eu-silc 2018) kan de armoede zich enkel verdiepen.

Vanaf 2017 speelt de taks shift ten volle voor de voltijds werkenden. Ook dit zullen we in de Eu-silc 2019 zien. Armoede onder de voltijds werkenden zal dalen.

Een debat met Homans over cijfers en vooral welk armoedebestrijdingsbeleid heeft Vlaanderen?
Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen, in gesprek met minister Homans in Terzake.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.48495

 

Rapport -Give her a break-

Give her a break

De cijfers liegen niet: armoede bij mensen met een migratieachtergrond is vier tot zelfs vijf maal hoger dan armoede bij de gemiddelde Vlaming. Vrouwen vormen hierin een extra kwetsbare doelgroep. Het Minderhedenforum heeft in 2015 een bevraging uitgevoerd bij vrouwen met een migratieachtergrond en die in armoede leven. Deze rondetafelgesprekken werden gehouden in de steden Oostende, Gent, Aalst, Antwerpen, Beringen en Genk. Lees verder Rapport -Give her a break-

Geef armoede geen kans!

De partners van Decenniumdoelen vernieuwen hun engagement om armoede definitief te bannen!

25 November 2016:
De negende Armoedebarometer (5 oktober 2016) toonde de groeiende armoede overtuigend aan: kinderarmoede stijgt tot 12%, armoede groeit onder eenoudergezinnen, laaggeschoolden en mensen met een migratiegeschiedenis. Armoede, stelde de Armoedebarometer vast, nestelt zich steviger en dieper in onze samenleving. Lees verder Geef armoede geen kans!