“Al is een moeder nog zo arm, toch dekt haar kleed de kinderen warm.”

 -Vlaams-

Blijf op de hoogte-abonneer op de nieuwsbrief

Armoedebarometer

Armoedebarometer - klik hier voor de details

Om inzichtelijk te maken of het beleid op vlak van gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleving toereikend is, is er dé Armoedebarometer. De barometer zal tot en met 2017 het beleid op de voet volgen. Lees meer over de barometer.

Verkiezingen 2014 – Armoede in Vlaanderen en België

Toenemende aandacht, nieuw inzicht? 
Persconferentie 13 mei 2014

Op 25 mei 2014 trekken we naar de stembus en brengen onze stem uit.

Decenniumdoelen 2017, het samenwerkingsplatform van dertien  organisaties die de krachten bundelen om de leefsituatie van mensen in armoede structureel te verbeteren, nam de verkiezingsprogramma’s door.

De rode draad van onze werking is herverdeling, solidariteit en participatie. Deze principes vertalen  we in zes doelen: huisvesting, inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid  en participatie.

Ieder jaar maken we de stand van zaken op in de Armoedebarometer. We stellen vast, dat ondanks de gestegen welvaart,  de armoede niet gedaald is en de ongelijkheid is toegenomen.

Vanuit de zes Decenniumdoelen werden de partijprogramma’s doorgelicht. We opteren ervoor om algemene conclusies  naar voor te brengen.

Aangemaakt in Nieuwsbrief | Reactie toevoegen » AddThis Social Bookmark knop