Als het blijft bij nudging, dan wordt de arme daar niet echt beter van

Deze week (21 november 2017) stond ‘nudging’ centraal op een studieochtend georganiseerd door de staatssecretaris Zuhal Demir. Nudge is bekend geworden door het gelijknamige boek van de Amerikaanse wetenschappers Richard Thaler (die dit jaar de Nobelprijs voor economie kreeg) en Cass Sunstein. Nudging komt centraal staan in haar armoedebeleid. Lees verder Als het blijft bij nudging, dan wordt de arme daar niet echt beter van

Armoede bestrijden vraagt meer dan opvolgen, evalueren, bekijken, …

De beleidsbrief armoedebestrijding 2017-2018 wordt deze weken besproken in het Vlaams parlement. Deze beleidsbrief is een actualisering van de beleidsopties genomen bij het begin van deze regeringsperiode. Wat we dus kunnen verwachten, is een uitvoering van deze beleidsopties. Maar zelfs na de presentatie van ‘10 jaar Armoedebarometers, 10 jaar armoedig beleid’ en de schrijnende cijfers met betrekking tot kinderarmoede blijven deze regering en deze minister zich in passiviteit hullen. Lees verder Armoede bestrijden vraagt meer dan opvolgen, evalueren, bekijken, …

Armoede vraagt daadkrachtig beleid

Brussel, 5 oktober 2017

Open brief aan premier Charles Michel

Mijnheer de Eerste Minister,

Wellicht kent u de talloze rapporten, onderzoeksresultaten en studies die wijzen op veel te hoge armoedecijfers in België. Dan weet u dat ongeveer 15% van onze landgenoten leeft, of beter, moet overleven, met een inkomen onder de Europese armoedegrens en dat bovendien meer dan 20% van onze medeburgers de eindjes maar amper aan elkaar kan knopen. Over deze cijfers is er weinig of geen discussie, noch op maatschappelijk vlak noch op het politieke niveau.
Lees verder Armoede vraagt daadkrachtig beleid