“De armen hebben nergens neven en nichten.”


Blijf op de hoogte-abonneer op de nieuwsbrief

Armoedebarometer

Armoedebarometer - klik hier voor de details

Om inzichtelijk te maken of het beleid op vlak van gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleving toereikend is, is er dé Armoedebarometer. De barometer zal tot en met 2017 het beleid op de voet volgen. Lees meer over de barometer.

Vlaamse kinderbijslag: kan Vlaanderen de uitdaging aan?

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een bevoegdheid die tot dan tot de federale sociale zekerheid hoorde: de kinderbijslag. Decenniumdoelen 2017  stelt nu een duidelijk plan voor om de Vlaamse kinderbijslag socialer en effectiever te maken. Hiervoor is een breed draagvlak : armoedeorganisaties, tal van sociale organisaties en vakbonden zijn het eens over de aanpak van deze nieuwe Vlaamse bevoegdheid.

Op 19 november 2013 organiseerden we een studievoormiddag in de Schelp, Vlaams Parlement.

Professor Michel Vandenbroeck, Universiteit Gent, gaf een inleiding met als onderwerp:” Kinderarmoede bestrijden: van gelijke uitkomsten naar gelijke kansen?”.

Wim Van Lancker behandelde: “Als de kinderbijslag komt. Gedachten over de toekomstige Vlaamse kinderbijslag”.

Decenniumdoelen 2017 stelde het standpunt voor:
Standpunt KB
Perstekst

Een boeiend politiek debat met  Sonja Claes (CD&V), Wouter Van Besien, (Groen) Lies Jans (N-VA) Peter Gysbrechts (Open VLD) en Bruno Tobback ( Sp.a) sloot de voormiddag af.

Tenslotte vindt u hier ook het slotwoord van Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen2017.

Aangemaakt in Nieuwsbrief | Reactie toevoegen » AddThis Social Bookmark knop