Alle berichten van DCD team

Gelijkheid tussen huren en kopen

Gelijkheid tussen huren en kopen vraagt meer dan een verzekering

De commissie wonen, armoede en gelijke kansen van het Vlaamse parlement discussieert de komende weken over een onderzoek naar een verzekering gewaarborgd huren. De conceptnota erover staat geagendeerd op 18 januari1. Deze nota vertrekt van de vaststelling dat ‘het niet de taak is van de overheid om mensen in een woonformule te duwen die niet overeenstemt met hun voorkeuren. Een gelijkere behandeling tussen eigenaar en huurder is dan ook op zijn plaats. Het invoeren van een verzekering gewaarborgd wonen voor huurders kan een belangrijke stap zijn om tot zo’n gelijke behandeling te komen.’ Lees verder Gelijkheid tussen huren en kopen vraagt meer dan een verzekering

Armoede vraagt daadkrachtig beleid

Brussel, 5 oktober 2017

Open brief aan premier Charles Michel

Mijnheer de Eerste Minister,

Wellicht kent u de talloze rapporten, onderzoeksresultaten en studies die wijzen op veel te hoge armoedecijfers in België. Dan weet u dat ongeveer 15% van onze landgenoten leeft, of beter, moet overleven, met een inkomen onder de Europese armoedegrens en dat bovendien meer dan 20% van onze medeburgers de eindjes maar amper aan elkaar kan knopen. Over deze cijfers is er weinig of geen discussie, noch op maatschappelijk vlak noch op het politieke niveau.
Lees verder Armoede vraagt daadkrachtig beleid