Armoedebarometer 2018

Armoede is altijd lokaal

Wanneer we het hebben over armoede dan gebruiken we cijfers voor België, Vlaanderen of Europa. Op deze manier wordt armoede snel iets abstract: het gaat over percentages. Het debat wordt vervolgens gevoerd over hoger of lager. Het gaat nooit over de mensen zelf of over diegenen die mensen in en nabij armoede helpen.
Maar armoede is concreet. Het gaat over mensen, gezinnen, kinderen die in of nabij armoede leven. Het gaat over mensen die dagelijks proberen te overleven. En allemaal leven ze in steden en gemeenten.
Armoede wordt dus concreter wanneer we afstappen van het grote Vlaamse of Belgische verhaal.
Armoede krijgt een gezicht als we afdalen.
Zie dossier: Armoede is ook lokaal
Voor de lokale armoedebarometers per gemeente, zie Publicaties.