Privacybeleid

Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Sommige diensten op deze website vereisen dat wij persoonlijke informatie van u verzamelen. Om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebben wij de plicht u te melden hoe wij de informatie die we verzamelen gebruiken en opslaan.  Alle informatie die u invult, wordt veilig opgeslagen en zal nooit worden doorgegeven of verkocht aan een derde partij.

Gebruikersanonimiteit en persoonlijke informatie

Er worden logbestanden bijgehouden en geanalyseerd van alle acties en download van bestanden op de webservers van deze website. Logbestanden bevatten geen persoonlijke gegevens, maar bevatten wel het IP-adres van de gebruiker, dat automatisch wordt herkend door onze webservers.

De geaggregeerde analyse van deze logbestanden wordt gebruikt om het reilen en zeilen van de website te controleren. Deze analyses kunnen beschikbaar worden gesteld aan personeel en partnerorganisaties van Decenniumdoelen om hen in staat te stellen bijvoorbeeld de algehele populariteit van de site en typische gebruikerspaden door de site te meten.

Behalve zoals reeds vermeld, zal Decenniumdoelen geen poging doen om individuele gebruikers te identificeren. Houd er echter rekening mee dat toegang tot webpagina’s over het algemeen logboekvermeldingen in de systemen van uw ISP of netwerkserviceprovider creëert. Deze entiteiten kunnen mogelijk de client-computerapparatuur identificeren die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een pagina. Dit toezicht kan worden uitgevoerd door de aanbieder van netwerkdiensten en valt buiten de verantwoordelijkheid of controle van Decenniumdoelen.

Decenniumdoelen zal geen poging doen individuele gebruikers op te sporen of te identificeren, behalve wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat iemand ongeautoriseerde pogingen onderneemt om toegang te krijgen tot de systemen. Decenniumdoelen reserveert dan ook het recht om de identiteit van een dergelijk individu te achterhalen en aan te geven bij de desbetreffende autoriteiten.

Als voorwaarde voor het gebruik van deze site moeten alle gebruikers toestemming geven aan Decenniumdoelen om zijn toegangslogboeken te gebruiken om gebruikers te traceren waarvan redelijkerwijs wordt vermoed dat ze ongeautoriseerde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen.

Alle logbestand-informatie verzameld door Decenniumdoelen wordt veilig bewaard en geen toegang tot onbewerkte logbestanden wordt aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Deze website slaat geen informatie op die ons als enige in staat stelt om individuele gebruikers van deze site te identificeren zonder hun toestemming. Alle cookies die door deze website kunnen worden gebruikt, worden uitsluitend per sessie gebruikt of om de gebruikersvoorkeuren te behouden. Cookies worden niet gedeeld met derden.

Cookie Naam Descriptie
wordpress_** Sessie cookie van het CMS, wordt automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser.
comment_author_***** Wordt geplaatst wanneer u eeen naam invult in de commentaarbox. Wordt automatisch verwijderd na 347 dagen.
comment_author_email_**** Wordt geplaatst wanneer u een e-mail invult in de commentaarbox. Wordt automatisch verwijderd na 347 dagen.
comment_author_url Wordt geplaatst wanneer u een websiteadres invult in de commentaarbox. Wordt automatisch verwijderd na 347 dagen of onmiddellijk wanneer leeg.

Decenniumdoelen neemt uw privacy ernstig, daarom gebruiken we alleen uw persoonlijke informatie om de nieuwsbrief te versturen indien u daar op ingetekend hebt.
U kunt ten alle tijden uzelf uitschrijven via de link onderaan elke verzonden nieuwsbrief per e-mail.
Indien u hiermee moeilijkheden ondervindt gelieve ons te contacteren, zodat we dit voor u kunnen regelen.