Welkom bij Decenniumdoelen 2017

 Grote en kleine mensen in armoede aan hun lot overgelaten. 

Vierde Armoedebarometer tekent geen goed nieuws op.

Op 24 mei 2011 presenteerde Decenniumdoelen 2017, dit jaar in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, de vierde Armoedebarometer. Eén van de rijkste regio’s ter wereld slaagt er nog altijd niet in om de armoede terug te dringen. De cijfers zijn weerom onrustwekkend, deze van kinderen nog meer.

Decenniumdoelen 2017 vraagt het beleid écht werk te maken van een armoedebestrijdingsbeleid. De cijfers laten niet toe de andere kant op te kijken. Lees meer in ons persbericht!  Alle details kan u vinden in het rapport.

 

Persactie “Geef armoede een stem” levert een pre-electoraal engagement op! 

Op 10 juni jl. stelde Decenniumdoelen  2017 haar memorandum voor aan pers en politici. Frederic Vanhauwaert en Greta D’Hondt, de woordvoerders, lichtten aan de hand van de vijf belangrijkste eisen de beleidsvoorstellen voor de nieuwe federale regering toe.

In aanwezigheid van de pers brachten de aanwezige politici van CD&V, NVA, Groen!, Sp.a en Open Vld symbolisch hun stem uit voor armoedebestrijding. Na de stemming verklaarden zij zich allen akkoord met de voorgestelde beleidsprioriteiten inzake armoedebestrijding. Ook het voorstel om armoedebestrijding een bevoegdheid van de premier te maken kon bij allen veel bijval vinden!

Decenniumdoelen 2017 verwacht dan ook dat dit uitgesproken engagement vóór de verkiezingen ook na de stembusgang opgenomen wordt in het nieuwe regeerakkoord!

Voorstelling Armoedebarometer 2010

Donderdag 22 april 2010 presenteerde Decenniumdoelen 2017 de resultaten van de nieuwste meting van de Armoedebarometer op een persconferentie. Deze barometer toont jaarlijks de evolutie van de armoede op zes levensdomeinen. De cijfers van dit jaar zijn alarmerend. Ze tonen aan dat de zwaksten in onze samenleving de zwaarste prijs voor de economische crisis betalen. Decenniumdoelen 2017 roept onze politici dan ook op om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten durven kiezen voor een beleid dat voorrang geeft aan mensen in armoede, zowel generatiearmen als de nieuwe armen ten gevolge van de crisis. Lees hier het persbericht en het onderzoeksrapport.

Jos Geysels neemt het woord in Gent

Ter gelegenheid van 17 oktober nam Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017, het woord op het Sint-Pietersplein in Gent. Dit is de toespraak die de aanwezigen, waaronder de ministers Pacal Smet en Joke Schouvliege, te horen kregen.

Cera vraagt aandacht voor mensen in armoede


Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op zaterdag 17 oktober vroeg Cera aandacht voor mensen die in armoede leven of met een andere vorm van sociale uitsluiting worden geconfronteerd. In hun persbericht stelden ze twee projecten voor die iets aan deze problematiek willen doen.

17 oktober 2009, Werelddag van verzet tegen armoede.

Overal in België zullen op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen armoede, activiteiten plaatsvinden die de strijd tegen armoede in het licht zetten. In de namiddag, komen de Verenigingen waar armen het woord nemen en hun bondgenoten vanuit heel België samen in Brussel op het Katelijneplein.
Om 14u start de optocht met als eis “lage inkomens omhoog”.  Axl Peleman zorgt voor de muzikale ondersteuning. Wees er dus bij op zaterdag 17 oktober in Brussel.  Laat die dag zien dat je mee opkomt tegen armoede en hang een geknoopt laken uit je raam. Meer informatie vind je op de site van 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede.

Verslag ontbijtontmoetingen

In de aanloop naar de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 organiseerden de partners van de Decenniumdoelen2017 zes ontbijtontmoetingen – één in elke provincie en ook één in Brussel. Op deze ontbijten stelden we onze beleidseisen voor aan de politici van de democratische partijen. Achteraf gingen ze met elkaar daarover in debat en het publiek kon vragen stellen. Je kan hier onze terugblik op de ontbijtontmoetingen vinden.

Decenniumdoelen 2017 steunt de actie Kartonnen Dozen.

In Vlaanderen heerst een crisis die niet alle dagen de voorpagina’s van de kranten haalt: de crisis op de woonmarkt. De groeiende groep dak- en thuislozen zijn het topje van de ijsberg van deze woonnood. Door de hoge prijzen op de huurmarkt worden steeds meer mensen afgewimpeld op de hulpverlening die op haar beurt machteloos staat omdat ze in toenemende mate mensen moet toeleiden naar een aanbod dat er gewoon niet is. Decenniumdoelen 2017 vindt dit onaanvaardbaar. Daarom steunden we de actie Kartonnen Dozen op 23 mei op de Grote Markt (zie kaart) van Sint-Niklaas. Meer weten over deze actiedag, dan kan je hier de voor– en achterkant van de flyer afladen, alsook de platformtekst.

Studievoormiddag 6 maart

Tijdens de studievoormiddag van ‘Decenniumdoelen 2017’ gaf professor Bea Cantillon een toespraak over het Belgisch armoedebeleid van de voorbije jaren. Ze stelde de vraag waarom de armoede in ons land niet gedaald is, ondanks de inspanningen die er geleverd werden. Je vindt hier de powerpoint presentatie terug van die speech. Het volgende e-zine van ‘Decenniumdoelen 2017’ zal trouwens een uitgebreid verslag van de studiedag bevatten.

Oudere berichten