De Aftrap #komafmetarmoede

Op 16.02 hebben we samen onze stem laten horen en daagden we politici en samenleving uit om van armoede een prioriteit te maken.

350 mensen uit alle hoeken van het land en uit alle hoeken van de samenleving beslisten welke de speerpunten worden van de campagne #komafmetarmoede.

Vier speerpunten:

  1. het is perfect mogelijk om iedereen een volwaardig inkomen te geven. We trekken de sociale uitkeringen en sociale bijstand op tot boven de armoededrempel. We verhogen ook het minimumloon
  2. het is perfect mogelijk om iedereen volwaardig te laten wonen. We bouwen en huren 100.000 sociale woningen en organiseren huursubsidies. We zorgen dat investeringen in energie in de eerste plaats naar de lage inkomensgroepen gaan.
  3. het is perfect mogelijk dat iedereen de nodige betaalbare en kwaliteitsvolle zorg ontvangt. We verlagen de drempels van de maximumfactuur, breiden het derdebetalersysteem uit en werken wijkgezondheidscentra uit.
  4. het is perfect mogelijk om komafmetarmoede te maken door een rechtvaardig belastingsysteem.

Meer info:  ga naar “onze voorstellen