Onze 4 prioriteiten

Onze Vier speerpunten:

  1. het is perfect mogelijk om iedereen een volwaardig inkomen te geven. We trekken de sociale uitkeringen en sociale bijstand op tot boven de armoededrempel. We verhogen ook het minimumloon
  2. het is perfect mogelijk om iedereen volwaardig te laten wonen. We bouwen en huren 100.000 sociale woningen en organiseren huursubsidies. We zorgen dat investeringen in energie in de eerste plaats naar de lage inkomensgroepen gaan.
  3. het is perfect mogelijk dat iedereen de nodige betaalbare en kwaliteitsvolle zorg ontvangt. We verlagen de drempels van de maximumfactuur, breiden het derdebetalersysteem uit en werken wijkgezondheidscentra uit.
  4. het is perfect mogelijk om komafmetarmoede te maken door een rechtvaardig belastingsysteem.