Onze voorstellen

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt.

Onze  Armoedebarometers tekenden de voorbije 11 jaar een armoedig beleid op. De lokale Armoedebarometer toont de gevolgen voor de gemeenten aan. Toch kan het anders. De komende verkiezingen kunnen een kantelmoment  voor armoede worden. Daarom maken we van armoede een prioriteit.

Samen met onze partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede maken we dit heel concreet. We werkten concrete, haalbare en becijferde voorstellen uit rond 7 prioriteiten.

We vragen …

• eerlijke fiscaliteit

• vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen opgetrokken tot boven de Europese armoedegrens

• werkgelegenheid in de sociale economie

• een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming voor allen biedt

• de maximumfactuur voor het secundair onderwijs

• meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en een duurzaam en eerlijk energiebeleid

• een non-discriminatiebeleid

Voorstellen voor een moedig beleid, komafmetarmoede

PDF Komaf met armoede – Voor een moedig beleid