Onze voorstellen

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt.

Onze  Armoedebarometers tekenden de voorbije 11 jaar een armoedig beleid op. De lokale Armoedebarometer toont de gevolgen voor de gemeenten aan. Toch kan het anders. De komende verkiezingen kunnen een kantelmoment  voor armoede worden. Daarom maken we van armoede een prioriteit.

Samen met onze partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede maken we dit heel concreet. We werkten concrete, haalbare en becijferde voorstellen uit rond 6 thema’s. Binnenkort vindt u hieronder alle info over onze voorstellen..

Inkomen

Elk gezin heeft een inkomen om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Arbeid

De arbeidsmarkt staat open voor iedereen.

Gezondheid

Iedereen ontvangt de nodige betaalbare zorg.

Onderwijs

Elke jongere kan streven naar het leven dat z/hij wil realiseren.

Wonen

Elk gezin in en nabij armoede heeft een betaalbare woning.

Samenleven

Mensen leven samen in gelijkwaardigheid.