Onze acties

SpaarvarkenOnze doelen brengen we natuurlijk onder de aandacht van verschillende overheden, politieke partijen en andere organisaties. Een korte indruk van de acties tot dusver.

Mensen in armoede in de “bad bank?”

Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen armoede en sociale uitsluiting op 17 oktober publiceerde de krant De Morgen en de nieuwssite Redactie.be het opiniestuk van Decenniumdoelen 2017.  Lees meer in onze opinie.

 

 Decenniumdoelen 2017 met de vakbonden op kop eisen een leefbaar inkomen voor iedereen! (oktober 2010)

1 op 6 personen in België leeft onder de Europese Armoederisicogrens. Voor een alleenstaande ligt die grens op 899 Euro per maand. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 1.888 Euro. In het Europese jaar tegen armoede en sociale uitsluiting mag de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Naar aanleiding van 17 oktober brengen de vakbonden AVC, ABVV en ACLVB, en de andere partners van Decenniumdoelen 2017, samen met het ‘Belgisch netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen’ de inkomensproblematiek onder de aandacht van de politiek en de publieke opinie. Lees meer hierover in onze nieuwsrubriek!

Persactie “Geef armoede een stem” levert een pre-electoraal engagement op! (juni 2010)

Op 10 juni jl. stelde Decenniumdoelen  2017 haar memorandum voor aan pers en politici. Frederic Vanhauwaert en Greta D’Hondt, de woordvoerders, lichtten aan de hand van de vijf belangrijkste eisen de beleidsvoorstellen voor de nieuwe federale regering toe.

In aanwezigheid van de pers brachten de aanwezige politici van CD&V, NVA, Groen!, Sp.a en Open Vld symbolisch hun stem uit voor armoedebestrijding. Na de stemming verklaarden zij zich allen akkoord met de voorgestelde beleidsprioriteiten inzake armoedebestrijding. Ook het voorstel om armoedebestrijding een bevoegdheid van de premier te maken kon bij allen veel bijval vinden!

Decenniumdoelen 2017 verwacht dan ook dat dit uitgesproken engagement vóór de verkiezingen ook na de stembusgang opgenomen wordt in het nieuwe regeerakkoord!

 Memorandum federale verkiezingen 13 juni 2010

Naar aanleiding van de komende federale verkiezingen heeft Decenniumdoelen 2017 een memorandum opgemaakt. Hierin worden een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd voor de nieuwe federale regering.

Decenniumdoelen 2017 vraagt dat armoedebestrijding topprioriteit wordt op de politieke agenda.

De vijf belangrijkste eisen zijn:

  • het optrekken van de minimumuitkeringen tot boven de Europese armoedegrens
  • de automatische toekenning van rechten gekoppeld aan het recht betalende derde
  • geen eenzijdig economisch activeringsbeleid maar een werkgelegenheidsbeleid gericht op kwalitatieve en duurzame jobs
  • een huurprijsregeling en verbeterd aanbod van kwalitatief goede en betaalbare woningen
  • sociale tarieven voor netwerkverbindingen

Meer informatie over deze en andere beleidsvoorstellen kan u terug vinden in het het memorandum.