Grondrechten, ook voor ‘Mensen zonder wettig verblijf’

In november verscheen er opnieuw een cahier van TerZake, het tijdschrift van Samenlevingsopbouw Vlaanderen en De Wakkere Burger. Dit keer gaat TerZake in op de problematiek van mensen zonder wettig verblijf. Op 15 december liep de periode af waarin een deel van deze mensen zich kan regulariseren. Dit was een belangrijke stap vooruit, maar wat gaat er na 15 december gebeuren? Ook na die datum zullen er immers nog mensen zonder wettig verblijf bestaan. Samenlevingsopbouw Vlaanderen pleit ervoor om de essentiële grondrechten van deze mensen concreet te realiseren. TerZake ging kijken om welke grondrechten het gaat en hoe deze voor mensen zonder wettig verblijf in de praktijk gebracht worden. Naast de nodige theoretische achtergrond, bevat dit cahier een hele hoop praktijkvoorbeelden, die als inspiratie kunnen dienen voor personen en organisaties die in deze problematiek geïnteresseerd zijn, of ermee aan de slag willen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *