30 september 2012: “Nationale manifestatie voor welvaart en tegen ongelijkheid!” U komt toch ook?!

Decenniumdoelen 2017 roept u op voor de nationale manifestatie tegen armoede op zondag 30 september 2012 as.  te 13u. op het Poellaertplein te Brussel.

Het Platform voor Welvaart, een platform met ondermeer de partners van Decenniumdoelen 2017 zoals de vakbonden, mutualiteiten en armoedeorganisaties, wil de ongelijkheid in onze samenleving een halt toe roepen. Diverse beleidskeuzes vergroten de kloof tussen arm en rijk in plaats van die te verkleinen. De zwaksten in onze maatschappij betalen nogmaals de rekening van de crisis én de besparingsmaatregelen.

Onze eisen:

1. Kwalitatief en duurzaam werk

Een evenwichtige arbeidsmarkt berust op duurzame jobs die een waardige verloning en werkzekerheid bieden zodat een kwaliteitsvol leven met toekomstperspectief kan uitgebouwd worden. Daarvoor is een voldoende en voor iedereen toegankelijk aanbod van kwaliteitsvolle, duurzame jobs, voornamelijk voltijds, met een fatsoenlijk loon dringend en prioritair.

2. Toereikende en welvaartsvaste uitkeringen

In ons land moet een betere levensstandaard voor iedereen gegarandeerd worden. En dit door de koppeling van alle sociale uitkeringen aan de gemiddelde welvaart.

Om armoede sterk te doen dalen, is het noodzakelijk dat alle minima ruimschoots boven de armoedegrens komen en blijven, en dat ze minstens bedragen bereiken die nodig zijn om te voorzien in de basisbehoeften zodat mensen in staat zijn waardig te leven.

Geen degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen! Met deze maatregel beoogt de regering werklozen te activeren, maar in de praktijk zal ze echter nog veel meer mensen in de armoede duwen.

 3. Toereikende pensioenen

Een vervangingsratio van 60% voor de pensioenen (je pensioen is 60% van je gemiddeld loon over je ganse loopbaan) op basis van de geïndexeerde (en begrensde) brutolonen van de loopbaan, doet je inkomen te sterk dalen. Het pensioen is dikwijls onvoldoende om waardig te leven. Bijna 18% van de gepensioneerden is arm.

4. Versterkte en toegankelijke sociale rechten en diensten

Zeer veel basisdiensten op het gebied van huisvesting, energie, onderwijs, cultuur, mobiliteit en gezondheid zijn niet toegankelijk voor economisch kwetsbare personen. In de gezondheidszorg zijn volgende eisen prioritair: iedereen heeft recht op  betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorgen. Daarom moet het derdebetalerssysteem, tot nu toe nog zeer weinig toegepast, verbeterd en uitgebreid worden voor patiënten die het plafond van de MAF (maximumfactuur) bereiken. De honorariumtoeslagen die meer en meer gevraagd worden door specialisten, vooral buiten de ziekenhuizen, moeten worden begrensd. Er is nood aan een gezondheidsbeleid dat sociale ongelijkheden bestrijdt door het stimuleren van makkelijk toegankelijke eerstelijnsdiensten. Tenslotte moeten geneesmiddelen goedkoper worden door de prijsvermindering van generische geneesmiddelen verder te zetten en het gebruik ervan aan te moedigen.

Graag tot dan!

Downlaod hier het pamflet en de affiche.

One thought on “30 september 2012: “Nationale manifestatie voor welvaart en tegen ongelijkheid!” U komt toch ook?!

  1. Mijn invaliditeits uitkering is op 6 jaar tijd met 1 euro per maand gedaald, terwijl het leven 30 % duurder is geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *