Armoe troef: Laten we het eens over de inhoud hebben.

Armoede troef

Verrassend was het niet dat Zuhal Demir (N.V.A.) ook in haar nieuwe rol als federaal staatssecretaris harde woorden en krachtige uitspraken bleef gebruiken. Door CD&V als een ‘moslimpartij’ te omschrijven, veroorzaakte ze een politieke controverse met haar coalitiepartner, die pas na een week bedaarde.

Merkwaardig is wel dat zowel haar uitspraken als de reacties daarop, weinig te maken hadden met het eigenlijke beleid van de staatsecretaris rond gelijke kansen en armoedebestrijding. Nochtans formuleerde ze in het verleden weinig geruststellende uitspraken over groepen die nu rechtstreeks met haar beleid te maken hebben. ‘Als werklozen merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen; ze harder hun best zullen doen’, is daar een voorbeeld van, uit 2015. Later nuanceerde ze deze uitspraak, maar excuses aan de werklozen zijn er niet gekomen.

Toen ze afgelopen dinsdag haar beleidsverklaring presenteerde in het federaal parlement, ging de aandacht meer naar de eventuele excuses die ze zou uitspreken dan naar de evaluatie van de voorstellen die ze voor de parlementairen in petto had.

Laten we het over de inhoud hebben

‘Laat ons het over de inhoud hebben’ verklaarde ze na de zitting. ‘De beleidsverklaring is nu het belangrijkste’, voegde ze daaraan toe in ‘Terzake’.

Inderdaad. Laten we het over de inhoud hebben van haar beleidsverklaring, met name
over de strijd tegen armoede.

Het eerste dat opvalt, is dat de federale doelstellingen om in 2020 het aantal armen met 380.000 te verminderen, afgezwakt worden. De staatssecretaris is al tevreden met de ‘optimistische’ prognose van het Planbureau die voorspelt dat er in 2018 104.000 armen minder zullen zijn.

De afspraak in het regeerakkoord om de sociale minima op te tillen naar de armoededrempel, wordt eveneens, zij het subtiel, afgezwakt. Zowel de beloftes rond de termijn (einde van de regeerperiode) als die rond de hoogte van de sociale minima worden verlaten. Er is zelfs een voorwaarde bijgekomen: enkel als er meer mensen aan het werk zijn, kunnen de pensioenen en de sociale minima ‘richting’ armoedegrens verhoogd worden.

spullenhulp

De staatssecretaris feliciteert de regering wel met de verhogingen van de sociale minima, maar vergeet dat die minima nog steeds ver onder de armoededrempel liggen. Ze zwijgt over de beslissing van de federale regering om de welvaartsenveloppe slechts gedeeltelijk uit te keren. Nochtans wilde het regeerakkoord die voor 100% toekennen. Gelukkig namen de sociale partners wel hun verantwoordelijkheid en gebruikten ze die beperkte welvaartsenveloppe voor de groepen die het verst van de armoededrempel zitten (de werklozen onder meer).

Volgens de beleidsverklaring werden sociale correcties ingebouwd waar dat noodzakelijk was. Maar op de taxshift na staan de sociale correcties nergens vermeld. Omdat ze er niet zijn. Integendeel. Decenniumdoelen2017 berekent nu al twee jaar de lasten van de besparingen. De laagste inkomens die niet voltijds werken, leveren elke maand gemiddeld 50 euro in. Er werd dus gecorrigeerd, maar niet op een sociale manier. En een taxshift voor deeltijds werkenden, waarmee alleenstaande ouders echt geholpen zouden worden, hebben we niet gevonden in die beleidsverklaring.

Misleidende woordkeuze

Kinderarmoede wordt gezinsarmoede en dreigt van de politieke agenda te verdwijnen.

Demir introduceert wel nieuwe woorden en begrippen. ‘Kinderarmoede’ wordt ‘gezinsarmoede’. Arme kinderen leven inderdaad in arme gezinnen. Maar die manier zou zowel de prioriteit van haar voorganger Elke Sleurs (N.V.A.) als de belofte om het aantal arme kinderen in 2020 met 80.000 te verminderen, wel eens van de politieke agenda kunnen verdwijnen.

Van ‘kansarmen’ wil ze ‘kanszoekenden’ maken en hen via “slimme stimulering het gepaste en uitdrukkelijk positieve duwtje in de juiste richting geven”. Maar of via deze ‘gedragssturing’
de ‘kanszoekenden’ uit de armoede zullen verdwijnen, is twijfelachtig.

Demirs beleidsverklaring probeert gebroken beloftes met mild woordgebruik te verdoezelen

Tenslotte herhaalt de staatssecretari dat ze een “advocaat wil zijn van en voor de armen”.
Als voormalig rechtenstudent weet Demir dat een advocaat zijn cliënt moet dienen, zijn rechten verdedigen en zijn belangen behartigen. Daar merken we in haar beleidsverklaring weinig van. Het is vooral een pleidooi pro domo om gebroken (regerings)-beloftes met mild woordgebruik te verdoezelen en al doende weinig perspectief te bieden voor mensen in armoede.

Van een ‘temperamentvolle’ vrouw die zich uit als een ‘dame van aanpak ’, hadden we iets meer verwacht. We zijn benieuwd naar de reacties in het parlement.
Want er zijn geen excuses meer voor een falend armoedebeleid, dat al jarenlang ter plaatse trappelt.

Jos Geysels
Voorzitter Decenniumdoelen2017
www.decenniumdoelen.be

Decenniumdoelen2017 is een samenwerkingsverband tussen armoedeorganisaties, welzijnsorganisaties, vakbonden, mutualiteiten en middenveld met als doelstelling de armoede te halveren.

One thought on “Armoe troef: Laten we het eens over de inhoud hebben.

  1. bedankt alweer voor deze schrijnend scherpe analyse.
    het zou mooi zijn mocht deze boodschap wat ruimer en diepgaander opgepikt worden in de brede mediakringen, waar de dienstdoende politici al te gemakkelijk wegkomen met hun nietszeggende oppervlakkigheden. het blijft dan ook zaak om samen wakker te blijven en verzet te plegen tegen armoede zoals ze door dit beleid wordt gecultiveerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *