Armoedebarometer 2013

Presentatie op 23 mei 2013

Onlangs werd de zesde Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017 gepresenteerd.

De situatie is duidelijk: aan het huidig tempo zullen we de doelen niet realiseren. In dit overzicht merk je hoeveel jaar we nog nodig hebben om de doelen te bereiken.

Volgens onze Armoedebarometer slaagt onze welvaartsstaat er niet in om alle mensen een menswaardig leven te garanderen. Het leven voor mensen in armoede verbetert niet. De levenskost stijgt. De financiële druk op de gezinnen blijft toenemen. Wie van een uitkering of van één inkomen moet leven, heeft het zeer moeilijk. Meer nog, uit de cijfers blijkt dat ook meer mensen boven de armoedegrens het moeilijk krijgen.

Als we willen dat deze mensen kansen krijgen om deel te nemen aan de huidige samenleving, dan moet er ingezet worden op een sterker sociaal beleid. De politiek staat voor de uitdaging om te kiezen voor een solidaire samenleving en structurele maatregelen te nemen die vooral de maatschappelijk kwetsbare groepen van onze samenleving ten goede komen.

De conclusie blijft dat ondanks de gestegen welvaart gedurende de laatste decennia de armoede niet gedaald is, de ongelijkheid toegenomen is en dat de Europese, federale en Vlaamse overheden, ondanks hun zelf geformuleerde doelstellingen er niet in slagen deze trend significant om te buigen.

De perstekst en het rapport van de Armoedebarometer kun je hier downloaden. Ook de barometers voor de zes domeinen kun je hier vinden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *