“Armoedeorganisaties vragen een geëngageerd Vlaams Parlement”

Brief aan onze Vlaamse Volksvertegenwoordigers:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Brussel, 17 juni ’19

Geachte,

Vandaag begint uw belangrijke taak als volksvertegenwoordiger, als vertegenwoordiger van de brede samenleving en de verschillende stemmen en belangen in die samenleving.

Wij, ondertekenende organisaties, vertolken elke dag de stemmen en belangen van mensen in armoede, stemmen die zo moeilijk gehoord worden. Wij vragen u de komende vijf jaar deze stemmen mee te vertolken.

Want dit is echt nodig. De recente cijfers inzake kinderarmoede in Vlaanderen en de inkomensarmoede in België zijn een blamage voor een welvarend land en een rijke regio. Vlaanderen kan echt beter, kan een topregio worden inzake armoede en ongelijkheid. Neem Canada als voorbeeld, waar een stevig kinderarmoedeplan met een sterke selectieve poot binnen de universele kinderbijslag, de kinderarmoede heeft gehalveerd.

Een topregio worden is dus mogelijk. Dit vraagt wél een moedig en volhardend beleid.

Dat kan enkel als het beleid mensen in armoede actief betrekt. Hun stem is nodig, niet enkel om de juiste maatregelen te nemen, maar ook blijvend aandacht te hebben voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

U kunt hun stem horen en hun kennis en ervaring meenemen in het beleid. Maak daarom van de armoedetoets het instrument om het gevoerde beleid ‘poverty proof’ te maken. Een armoedetoets is belangrijk en heeft een grote meerwaarde als het beleid er ook rekening mee houdt. Dit kunt u als Vlaams parlement uitwerken, u kunt hiervoor het initiatief nemen over de partijgrenzen heen.

Armoede halveren als doelstelling voor de komende tien jaar, kan de basis vormen voor een ambitieus armoedeplan. Er ligt voldoende materiaal op tafel; tezamen hebben we met Komafmetarmoede 28 haalbare voorstellen gelanceerd om armoede te halveren. Ook dit armoedeplan ligt vandaag in uw handen.

Vandaag begint u aan een belangrijke taak. Want 1 op 10 Vlamingen leeft onder de armoedegrens, 1 op 5 heeft het elke maand moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Verschillende wegen zijn nodig om het doel, armoede halveren, te bereiken. De wegen zijn echter gekend. Het volgen van deze wegen vraagt  moed, inzet en luisterbereidheid voor mensen in armoede.

Wij wensen u veel moed, inzet en luisterbereidheid om van Vlaanderen een topregio te maken.

Hoogachtend,

Netwerk tegen Armoede, David de Vaal, algemeen coördinator

Welzijnszorg, Koen Trappeniers, directeur

ATD Vierde Wereld Vlaanderen, Marijke Decuypere, begeleidster

Welzijnsschakels, Hanne Geukens, coördinator

Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Dirk Masquillier, directeur

Uitdemarge, Ikrame Kastit, co-coördinator

Decenniumdoelen, Jos Geysels, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *