Campagne #Komafmetarmoede

Samen maken we van armoede een prioriteit

#Komafmetarmoede  zet armoede centraal op de politieke agenda. Armoede en ongelijkheid zijn immers de kanaries in onze samenleving. Beiden zeggen meer over de staat van onze samenleving dan veel andere. Want cijfers over groei of over het Bruto Nationaal Product verbergen diepe scheuren, diepe wonden in onze samenleving. Cijfers over armoede zijn schokkend voor een rijke regio, welvarend land als het onze.

1 op 10 Vlamingen is arm. De Vlaamse regering beloofde in 2008 armoede te verminderen tot 430.000 mensen. De huidige Vlaamse regering herhaalde deze belofte in haar Visie 2050: Vlaanderen zou de laagste armoedecijfers hebben van Europa. Vandaag zijn er meer dan 640.000 mensen die leven in armoede!

1 op 7 kinderen in Vlaanderen wordt geboren in armoede. Vlaanderen  wilde tegen 2020 de kinderarmoede halveren. Vandaag is het aantal kinderen geboren in armoede integendeel verdubbeld!

Het aantal gezinnen dat het einde van de maand amper haalt is groter dan ooit. 1 op 3 Belgen heeft het moeilijk.

Ook beloftes om de sociale minima zoals het leefloon tot boven de armoedegrens te brengen zijn elke keer opnieuw herhaald en gebroken. Van een armoedig beleid gesproken.

De campagne #Komafmetarmoede  gaat voor een moedig beleid. Armoede en ongelijkheid bestrijden vraagt moedige keuzes, vraagt radicale keuzes, vraagt in de eerste plaats herverdeling van de middelen. Want er zijn middelen genoeg in Vlaanderen en België, ze moeten enkel beter en gerichter ingezet worden.

#Komafmetarmoede heeft 28 voorstellen waarvan we weten dat ze werken. Er zijn voorstellen over de minima als het leefloon, sociale economie, de maximumfactuur, brede scholen, sociale woningen, anti-discriminatie. Elk voorstel is besproken met mensen in armoede, experten en vertegenwoordigers van de brede samenleving.

De belangrijkste zijn ook berekend; met de huidige budgetten kan armoede gehalveerd worden!  Moedig beleid missen we echter vandaag.

#Komafmetarmoede  daagt daarom de politici en de kandidaat-politici uit om een voorstel te adopteren. Welk van de 28 voorstellen willen zij waar maken, realiseren, verdedigen in hun partij en in het regeerakkoord?

#Komafmetarmoede  nodigt je uit om mee de politici en de kandidaat-politici uit te dagen. Met een eenvoudige mail kun je meehelpen van armoede een prioriteit te maken.

Op de website www.komafmetarmoede.be vind je de mail-tool. Kies jouw voorstel uit de 28, kies een politicus of kandidaat-politicus, en druk op verstuur. De politicus kan je antwoorden. Een dialoog kan zo ontstaan. Dit is ook de bedoeling: als iedereen spreekt over armoede, dan pas geef je mensen in armoede reële hoop. Als iedereen zwijgt over armoede, dan wordt het hopeloos.

Maak jij mee van armoede een prioriteit? Ga dan naar www.komafmetarmoede.be en stuur een mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *