De tussenstand: ‘Nee tegen het betalingsbevel’

De voorbije weken was er nogal wat te doen rond ‘het betalingsbevel’. Het wetsvoorstel in kwestie voorzag een nieuwe procedure waarbij de schuldeiser op basis van een eenzijdig verzoekschrift aan de rechter een betalingsbevel kan vragen. Dit roept enkele pertinente vragen op: een consument dezelfde juridische slagkracht toedichten als bijvoorbeeld een grote onderneming, geeft aanleiding tot ongelijkheid en uitsluiting. Dit is uiteraard slecht nieuws voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Bovendien lacht de procedure met fundamentele rechtsregels en met de inspanningen van organisaties, CAW’s, OCMW’s en regeringen voor schuldbemiddeling.

Samen met een aantal andere organisaties bonden vijf van de initiatiefnemers van ‘Decenniumdoelen 2017’ daarom de kat de bel aan. Welzijnszorg, het Verbruikersateljee, het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en het ACW slaagden erin om het dossier in de pers te brengen… met resultaat. Onder druk van het middenveld pasten enkele partijen hun standpunt aan. Daardoor bereikte de meerderheid vooralsnog geen akkoord en de stemming werd over de verkiezingen van juni getild.

Dit uitstel zorgde voor opluchting. De wet werd niet goedgekeurd. Maar uitstel is geen afstel. Daarom blijft waakzaamheid geboden. Het middenveld blijft vragende partij voor verdere dialoog en verwacht dat ook in de toekomst over dit dossier nog hoorzittingen zullen worden georganiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *