De Vlaamse regering keurt het Vlaams actieplan armoedebestrijding goed!

Vrijdag 9 juli jl. keurde de Vlaamse regering het Vlaams actieplan armoedebestrijding goed.

Zoals eerder gemeld kon Decenniumdoelen 2017 het plan al inkijken. Aan goede intenties geen gebrek. Toch zal het meer moeten zijn dan dat. Decenniumdoelen 2017 kaartte in De Tijd al aan dat concrete maatregelen, budget en een tijdspad broodnodig zijn. Mevrouw Lieten vraagt nu aan haar collega-ministers tegen eind 2010 de 194 gefomuleerde doelstellingen in het plan te concretiseren aan de hand van actiefiches. Deze fiches moeten het doel, de timing en het budget omvatten. Onnodig te zeggen dat Decenniumdoelen 2017 dit graag zal opvolgen.

Het eerste voortgangsrapport van dit VAPA zal de Minister voorleggen in het voorjaar van 2011.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *