Decenniumdoelen 2017, met de vakbonden op kop, eisen een leefbaar inkomen voor iedereen!

In het Europese jaar tegen armoede en sociale uitsluiting mag de Werelddag van Verzet tegen Armoede, op 17 oktober, zeker niet ongemerkt voorbijgaan. Naar aanleiding van deze dag brachtten de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB, en de andere partners in Decenniumdoelen 2017, samen met het Belgisch netwerk Armoedebestrijding, vandaag de inkomensproblematiekvan mensen in armoede onder de aandacht van de politieken de publieke opinie.

Decenniumdoelen bracht bij monde van Rudy De Leeuw, Voorzitter ABVV, Jan Vercamst, Voorzitter ACLVB en Patrick Develtere Voorzitter ACW, 3 krachtige eisen naar voren:

1. een arbeidsmarkt waar duurzame en werkbare jobs worden aangeboden tegen een volwaardig loon.

2. de verhoging van de minimumuitkeringen tot aan de Europese armoedegrens

3. een realistisch tijdspad binnen het nieuwe regeerakkoord met copncrete afspraken en tussentijdse doelen, in overleg met de sociale partners en het middenveld.

In de toelichting noemde Patrick Develtere de toenemende armoede en toegenomen ongelijkheid onaanvaardbaar. Hij hield een pleidooi om de grootschalige besparingsrage niet af te wentelen op de laagste inkomens. Jan Vercamst is ervan overtuigd dat het budgettair mogelijk is om iedereen een leefbaar inkomen te verzekeren. Hij zei ook deze eisen mee te nemen naar het interprofessioneel overleg. Rudy De Leeuw trad hem bij door te stellen dat het een sociale, economische en morele plicht is om tot een solidair akkoord te komen.

Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017, besloot de persconferentie met het engagement om zowel bij het interprofessioneel overleg als bij de verschillende regeringen deze eisen op tafel te leggen. “Bezuinigingen op de kap van mensen in armoede zijn onaanvaardbaar. Een splitsingsdossier tussen wie erbij hoort en wie er niet bij hoort ontregelt de samenleving. We verwachten een inzet met klinkende munt!”

Pol Vaernewyck lichtte het programma van de nationale manifestatie op 17 oktober toe. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en de partners van Decenniumdoelen 2017 roepen op tot een massale opkomst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *