Open brief aan de politieke partijen

Oproep voor een moedige regering

Mensen in armoede of met een armoederisico voelen zich vaak onzeker, afgewezen, tekortgedaan. Het einde van de maand doet hen in angst leven. Het gevoel niet mee te kunnen, geen plaats te hebben, daagt de samenleving uit.  Dat zien we vandaag. Het is hun oproep tot een moedig armoedebeleid.

Armoede was een van de vele topics van de voorbije verkiezingen. Toch blijven wij, organisaties die elke dag geconfronteerd worden met de noden van mensen in armoede, op onze honger zitten. Het beeld van armoede bleef tijdens de verkiezingen immers vaag.

Armoede is in Vlaanderen niet zo sterk gestegen als in heel België, zoals sommigen triomfantelijk beweerden. Maar dit zegt niets over het veranderende beeld van armoede. Eenoudergezinnen die meestal werken, mensen met een migratieachtergrond die omwille van discriminatie en negatieve selectie niet aan de bak komen, kortgeschoolden waar er geen waardig werk voor is, huurders die door de hoge huren en hoge energielasten in de armoede worden gedreven, werklozen die na 6 maanden al op het minimum komen, en gepensioneerden die geen eigen huis hebben. Dit is het gezicht van armoede van vandaag. Deze beelden komen samen in de cijfers van kinderarmoede en in de groeiende rijen voor de voedselbanken.

Voor al deze mensen zijn er geen winnaars of verliezers in de verkiezingen. De enige vraag die zij stellen is of de komende regeringen werk willen maken van armoede. Krijgen zij terug een plaats in onze rijke samenleving?

Zij willen geen loze beloftes, die hen terug valse hoop geven. Dit hoeft niet meer. Wat wij en zij willen is een concreet plan met  een aantal stevige acties die tot waarneembare resultaten leiden. Een actieplan armoede- en ongelijkheidsbestrijding dat gedragen wordt door het ganse parlement en waar elke minister mee voor verantwoordelijk is. Een gebudgetteerd actieplan  met duidelijke meetbare doelstellingen.

Wij hebben samen een beperkt aantal concrete voorstellen uitgewerkt in de campagne Komafmetarmoede. We weten dat ze werken. Veel van deze maatregelen hoeven bovendien geen extra budgetten, want binnen de huidige budgetten kunnen de middelen gevonden worden. Dit vraagt enkel een heroriëntering van de budgetten. Een ernstige armoedetoets op elke belangrijke maatregel is een waarborg voor een moedig beleid.

Mensen in armoede vragen dus een moedig beleid en niet opnieuw een armoedig beleid. Zij vragen om au serieux genomen te worden. Zij vragen dat hun stem en hun noden ernstig genomen worden, en ze willen meedenken om armoede aan te pakken. Daarom hebben we moedige regeringen nodig. Wij, samen met mensen in armoede, zijn voor u een partner om samen aan de slag te gaan, om samen armoede op 10 jaar tijd echt te verminderen en minstens te halveren.

Netwerk tegen Armoede, David de Vaal

Welzijnszorg, Koen Trappeniers

ATD Vierde Wereld Vlaanderen, Marijke Decuypere

Welzijnsschakels, Hanne Geukens

Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Dirk Masquillier

Decenniumdoelen, Jos Geysels

 

One thought on “Open brief aan de politieke partijen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *