Al drie jaar betalen de laagste inkomens de besparingen!

Badkamer

Decenniumdoelen2017 berekent sinds 2015 de gevolgen van de besparingen op mensen met een laag inkomen. Besparingen treffen iedereen, maar treffen het ene gezin harder dan het andere. Zo voelen gezinnen met een laag inkomen de besparingen veel meer. Zij hebben immers weinig buffers om beknottingen op hun gezinsbudget op te vangen.

Een laag inkomen definiëren we als een inkomen voor een gezin onder de 34.500 euro bruto. Het inkomen wordt verkregen via loon of uit een uitkering.

De meest recente berekeningen tonen aan dat de gezinnen met een laag inkomen in 2017 maandelijks ongeveer 50 euro gemiddeld inleveren.

De resultaten van onze berekeningen grafisch voorgesteld voor vijf type gezinnen:

Wie betaalt besparingen grafiek

Deze grafiek is berekend voor 5 gezinnen. Positieve cijfers betekenen dat deze gezinnen moeten inleveren, negatieve cijfers betekenen dat deze gezinnen elke maand meer over houden.

Voor de onderzochte 12 gezinnen samen, gesynthetiseerd per type inkomsten, ongeacht het type gezin,  komen we tot volgende cijfers:

Wie betaalt de besparingen?

De federale en Vlaamse regering zorgen m.a.w. voor diepere armoede en bestaans-onzekerheid bij veel gezinnen.

Sociale correcties zijn onvoldoende

De verschillende regeringen beloofden sociale correcties.

Minister-president Bourgeois bevestigde dit bijvoorbeeld in een parlementair debat over de begroting 2017. “Ja, we hebben inspanningen gevraagd. We hebben dat nooit weggestoken maar we hebben telkens sociaal gecorrigeerd”

Vlaanderen heeft inderdaad sociale correcties toegepast, o.m. bij de energieheffing en de waterfactuur. Maar daarnaast werden ook de laagste inkomensgroepen belast met nieuwe besparingen in o.a. de kinderopvang en stijgende facturen inzake energie en openbaar vervoer. De Vlaamse correcties, de woorden van de minister-president ten spijt, worden door het Vlaamse beleid voortdurend uitgehold.

De laagste inkomens moeten elke dag meer en meer inspanningen leveren om de Vlaamse begroting op peil te houden.

En de federale regering besliste om 161 miljoen te besparen op de welvaartsenveloppe.

Armoede neemt toe en inleveringen duwen mensen dieper in armoede.

De kinderarmoede halveren, daarop wil mevrouw Homans, Vlaams minister van Armoede, op afgerekend worden. (DS 18 juni 2016). In het voorwoord van de Vlaamse Armoedemonitor (31 augustus 2016) erkent ze dat ze haar eigen doelstelling met betrekking tot kinderarmoede niet zal halen. Zelfs de erkenning van het falen leidt niet tot nieuwe of andere stappen.

De sociale minima tot de armoededrempel brengen, is een doelstelling van mevrouw Sleurs, staatsecretaris voor armoedebestrijding. Het federaal armoedeplan (juni 2016) bevat geen stappenplan richting optrekken van de sociale minima tot de armoededrempel. Sociale correcties worden herleid tot de uitvoering van de tax shift, een tax shift die enkel geldt voor mensen die voltijds werken.

Ondanks al deze intenties en beloften blijven de gezinnen met een laag inkomen inleveren, een derde jaar op rij. Voor hen is er geen beterschap, integendeel. Besparingen en hogere facturen staan terug voor hun deur.

Als de alarmbellen vandaag niet rinkelen, dan vrezen we voor morgen het ergste.

Decenniumdoelen2017  kan onmogelijk aanvaarden dat 1.7 miljoen Belgen, waarvan 700.000 Vlamingen, in armoede leven en daar bovenop nog extra inleveren. We verwachten van regeringen en parlementen eenzelfde houding. Dat veronderstelt wel een (ander) beleid met duidelijke ambities, concrete stappen, een duidelijke timing en concrete maatregelen die de armoede structureel aanpakken:

 • Maak de streefcijfers voor armoedebestrijding op Europees niveau (EU2020) of Vlaams niveau (pact2020) bindend;
 • Ga voor de sociale vooruitgang voor de laagste inkomensgroepen;
 • Pas de armoedetoets effectief toe op alle begrotings- en beleidsmaatregelen;
 • Maak een concreet stappenplan om armoede op 10 jaar tijd te halveren;
 • Geef de bestrijding van ongelijkheid en de daarbij horende herverdeling een belangrijk plaats innemen in het beleid;
 • Investeer in onze sociale voorzieningen: onderwijs, gezondheidszorg, sociale huisvesting, …

Meer informatie: pdf icon Presentatie besparingen

Brussel, 18 januari 2017

Jos Geysels
Voorzitter Decenniumdoelen

 

Michel Debruyne
Coördinator Decenniumdoelen

3 thoughts on “Al drie jaar betalen de laagste inkomens de besparingen!

 1. Geachte
  Ik ben blij met dit artikel, de waarheid hoeft gezegd te worden!
  Ik hou mijn hart vast wat er op ons afkomt! een steeds grotere scheiding tussen armen en rijken! Dan durf ik nog niet denken aan onze kleinkinderen, zij duiken regelrecht in de armoede. Seffens horen we onze heren ministers terug klagen over een begrotingstekort van miljarden!!Ik vraag me ernstig af hoe dat zal eindigen!!
  Gilbert Salembier
  Roeselare

 2. En de singles tellen blijkbaar weeral niet mee terwijl het toch geweten is dat die verhoudingsgewijs nog meer betalen. Misschien goedbedoeld maar voor mij hoeft dan ook niet.

 3. Beste,
  Als alleenstaande moeder moet je maar eens een appartementje huren gaan! met 2 slk .De weg om een sociale woning vast te krijgen is er niet! Schaam jullie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *