Rapport -Give her a break-

Give her a break

De cijfers liegen niet: armoede bij mensen met een migratieachtergrond is vier tot zelfs vijf maal hoger dan armoede bij de gemiddelde Vlaming. Vrouwen vormen hierin een extra kwetsbare doelgroep. Het Minderhedenforum heeft in 2015 een bevraging uitgevoerd bij vrouwen met een migratieachtergrond en die in armoede leven. Deze rondetafelgesprekken werden gehouden in de steden Oostende, Gent, Aalst, Antwerpen, Beringen en Genk.

Deze gesprekken hebben een zicht gegeven op het leven en de dagelijkse realiteit van deze vrouwen, die doorgaans nauwelijks of niet belicht wordt. Deze bevraging heeft geleid tot het eindrapport Give her a Break!

We willen een waardevolle bijdrage leveren om het leven vanuit het perspectief van vrouwen uit etnisch-culturele minderheden in armoede beter te begrijpen. Met deze publicatie willen we dat gender en herkomst deel zullen uitmaken van een globaal, inclusief en vooral een doortastend armoedebestrijdingsbeleid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *