Politieke ontmoetingen

Sinds het persmoment in april heeft de stuurgroep van de Decenniumdoelen 2017 niet stil gezeten. Ondanks het communautaire gekibbel hebben verschillende ministers tijd gemaakt om ons te ontvangen. Op die ontmoetingen hebben we hen van onze eisen op de hoogte gebracht.

Zo gingen we op 29 mei 08 met een delegatie langs bij Premier Yves Leterme. We werden ontvangen door een geïnteresseerde Premier die duidelijk wist waar de Decenniumdoelen voor staan. In het gesprek kwamen de diverse organisaties aan bod en verduidelijkten we de punten uit ons Memorandum. De Premier benadrukte het belang en de rol van coördinator van de Staatsecretaris voor Armoedebestrijding. De krijtlijnen worden vastgelegd in het Federaal Plan Armoedebestrijding dat op 4 juli voorgelegd wordt in de Ministerraad.

Op dinsdag 17 juni 08 waren we te gast bij de Staatsecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Délizée .We vernemen de timing in verband met het Federaal Plan Armoedebestrijding. Vanuit de Decenniumdoelen herhalen we onze voorstellen om alle sociale uitkeringen en leefloon te verhogen tot de armoederisicodrempel.

Ondertussen is het Federaal Plan goedgekeurd op 4 juli. Het blijft wachten op een begrotingsbespreking om te vernemen waar het Plan kan gerealiseerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *