De Aftrap van #Komafmetarmoede, 16 februari 2019

Beste vrienden,

Vandaag geven wij het startschot van onze campagne, vanaf vandaag trekken wij onze hesjes aan met daarop een duidelijke boodschap : ‘komaf met armoede’.
Vanaf vandaag tot 26 mei willen wij samen met vele mensen in dit land de politieke partijen erop wijzen, hen prikkelen en vredelievend achtervolgen met de boodschap dat het niet langer kan dat in zo’n rijk land 1,6 miljoen mensen in armoede moeten leven.
Ondanks de gestegen welvaart zijn er een record aantal mensen die van een leefloon moeten overleven, zijn er een record aantal mensen die naar de voedselbanken moeten gaan, groeien een record aantal kinderen op in armoede en wachten er meer dan 120.000 mensen op een sociale woning.
Deze recordcijfers illustreren het minimale beleid van de laatste tien jaar. Ondanks allerlei verklaringen, regeerakkoorden, ministers en staatssecretarissen zijn de sociale minima niet tot de armoedegrens opgetrokken en is de kinderarmoede niet gehalveerd maar verdubbeld. Daarop mochten we ministers op afrekenen. En dat doen wij. En die rekening is negatief, want de mensen met een vervangingsinkomens zijn er niet, ik herhaal niet, op vooruit gegaan inzake koopkracht. Integendeel.
En daar komt dan nog de aankondiging bovenop dat het sociaal tarief voor elektriciteit met 22% en dat van gas met maar liefst 28% zou stijgen. De zoveelste stijging van de energieprijzen. Daarom steunen wij de verantwoordelijke ministers om het sociaal tarief te bevriezen in afwachting van een structurele regeling die mensen in armoede niet verder in de kou zet. De tarieven bevriezen ipv de mensen laten bevriezen.
Daarom is het ook belangrijk dat de federale regering en m.n. vicepremier Kris Peeters de welvaartsenveloppe van 353 miljoen voor dit jaar integraal uitkeren om mensen met een vervangingsinkomen, waarvan de meeste onder de armoedegrens zitten, op te trekken zodat eindelijk eens hun koopkracht kunnen verhogen.

De tarieven bevriezen ipv de mensen laten bevriezen.

Beste vrienden,

Ondanks de gestegen welvaart leven 33% van de mensen onder of juist boven de armoedegrens leeft. Want ook de lage middenklasse zit tegen de armoede aan. Dat zijn mensen die werken, alleenstaanden, alleenstaanden met kinderen. Dat zijn oa. de 66.000 mensen die werken voor het bruto minimumloon van 9,80 euro per uur. En de 200.000 mensen die minder dan 11 euro bruto per uur verdienen. Wij willen geen gespleten samenleving waar twee derde het goed, zeer goed of buitensporig goed heeft en een derde in armoede leeft of amper de eindjes aan elkaar kan knopen.

In de plaats van in een politieke hangmat te blijven hangen, in plaats van een armoedig beleid vragen wij een moedig beleid, dat eindelijk eens beseft dat achter deze cijfers mensen zitten die er niet bij horen, die niet op city-trip gaan en geen salariswagens hebben, maar wel geconfronteerd worden met cynische clichés en misplaatste vooroordelen. Het zijn niet de armen die moeten bestreden worden maar de armoede. Het is vooral het beleid dat geactiveerd worden.

Dat moedig beleid is noodzakelijk en realiseerbaar. Want de 7 prioriteiten die we vandaag naar voren schuiven zijn haalbaar en betaalbaar. Ze geven mensen in armoede het hoopvolle perspectief waar ze recht op hebben.
Het is voor deze toekomst dat vele tienduizenden, in alle vormen en gedaanten, de laatste weken op straat zijn gekomen. Want we kunnen niet ontkennen dat de klimaatopwarming iedereen zal treffen, maar vooral de meest kwetsbare mensen, die bovendien nog de kleinste voetafdruk hebben.
En daarom was ik zo gechoqueerd door de reacties van sommige politici die het zo noodzakelijke en urgente klimaatbeleid proberen te vertragen of af te remmen omdat het te duur zou zijn voor de gewone mensen. Er mag geen ‘eco-proletariaat’ ontstaan was de boodschap. Wel een heel cynische mededeling wanneer ze wordt uitgesproken door mensen die al vele jaren zich weinig of niets hebben aangetrokken van de mensen in armoede of de laagste inkomens. Ze bekeken de cijfers en gingen over naar de orde van dag.
Onze houding is duidelijk : de planeet kouder en de samenleving warmer.

Dat is een kwestie van rechtvaardigheid. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. We hebben maar een planeet. Geen twee of drie. Als we samen een leefbare wereld willen delen moeten we de inspanningen daarvoor rechtvaardig verdelen. Dat veronderstelt solidariteit en geen hebzucht. Dat veronderstelt dat we woningen isoleren en niet mensen in een isolement brengen.

De planeet kouder en de samenleving warmer

Beste vrienden,

Vanaf vandaag zullen we komende maanden onze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden, zoveel gelijk politici confronteren met onze eisen.
We zullen de straat opgaan en de sociale media gebruiken om ervoor zorgen dat onze thema’s aan bod komen tijdens de kiescampagne en in de regeerakkoorden.
We beschikken over een groot maatschappelijk draagvlak en met de steun van de arbeidersbewegingen, van welzijnsorganisaties, van de universiteiten en onderwijskoepels, sociaal-culturele verenigingen zullen we alles aan doen dat elke mens in dit land, ongeacht zijn afkomst, huidskleur of godsdienst menswaardig kan leven, in een betaalbare woning kan wonen die weinig energie verbruikt en zich duurzaam kan verplaatsen en ook eens op vakantie kan gaan.

Beste vrienden,

We kunnen armoede en ongelijkheid terugdringen, er zijn wel degelijk alternatieven.
Wij schrijven een ander verhaal voor een ander beleid. Een moedig beleid dat beter voor de samenleving is dan de achterhaalde reepten en voorbijgestreefde verhaaltjes van het verleden.
En dat verhaal schrijven we samen.

Jos Geysels
Voorzitter Decenniumdoelen

2 thoughts on “De Aftrap van #Komafmetarmoede, 16 februari 2019

 1. Beste , ik was vandaag op de aftrap van Komaf tegen armoede.Bij het buitengaan waren er helaas geen boeken meer beschikbaar over de doelen .Is het eventueel mogelijk dat ik enkele exemplaren toegestuurd krijg voor mezelf en onze organisatie?
  Hoeveel stuks kan ik verkrijgen zou als het mogelijks is een tiens stuks willen verkrijgen?
  Hoe gaat het in zijn werk voor de hesjes? Zijn deze ook beschikbaar of gaat dit via Organisatie’s?
  Vriendelijke groet
  Blockx Tony (Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting) Opleiding3de jaar.
  0474104880

  1. Beste Tony,

   Ik ben de nieuwe campagne- & communicatiemedewerker van decenniumdoelen. Kreeg jij al antwoord op je vraag? Zo niet, dan bekijk ik even of het mogelijk is of we boekjes kunnen bezorgen.

   Vriendelijke groet,
   Emi Catteeuw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *