Waardige inkomens voor iedereen: derde keer, goede keer?!

Euro-biljetten

Groot politiek debat georganiseerd door het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op 28 maart

In het kader van de federale verkiezingen die op 26 mei zullen plaatsvinden, organiseert het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) een groot politiek debat over één van de belangrijkste maatregelen om mensen uit armoede te halen: het optrekken van de minimuminkomens tot boven de Europese armoedegrens. Voor het eerst in aanloop naar de verkiezingen zullen de politieke partijen over de taalgrenzen heen hun standpunten en werkelijke engagement hierover toelichten en met elkaar in discussie gaan. Dit debat zal plaatsvinden op 28 maart van 9u30 tot 12u in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hoewel de huidige en vorige federale regering een prioriteit hadden gemaakt van het optrekken van de laagste inkomens in hun regeerakkoord, zien we dat in de praktijk daar bijzonder weinig van terecht is gekomen. Vele minimuminkomens liggen nog steeds ver onder de armoededrempel. Bovendien zien we dat de armoedecijfers in België de afgelopen 10 jaar nog verder gestegen zijn. Meer dan 1 op 5 Belgen leven in armoede wat een bijzonder hoog aantal is voor een welvarend land als het onze. Steeds meer mensen die zich in een situatie van armoede bevinden voelen zich in de steek gelaten door het beleid.

“België heeft internationale beloftes gemaakt om de armoede te doen dalen, maar toch krijgen mensen aan de onderkant van onze samenleving het steeds moeilijker. Er vallen steeds meer mensen uit de boot. Er wordt veel gedaan voor de economie, maar niet voor de mensen. De situatie is dringend. Steeds meer mensen zijn ontevreden. Kijk maar naar de gele hesjes en het stijgende extremisme.”- ervaringsdeskundige

Politieke actie is zowel noodzakelijk als urgent. Een groot aantal actoren hebben zich daarom net als bij de laatste twee federale verkiezingen verenigd in het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) om opnieuw te hameren op het belang van toereikende en toegankelijke inkomens. Wij, netwerken armoedebestrijding, vakbonden, mutualiteiten, academici en andere armoede-organisaties, roepen de politieke partijen op om dit engagement niet enkel opnieuw op te nemen in het nieuwe federale regeerakkoord, maar om deze belofte ook om te zetten in de praktijk door het uitwerken van een ambitieus plan geflankeerd met een adequaat budget. Hopelijk volstrekt zich dan het spreekwoord: “Derde keer, goede keer!”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *