Geef armoede geen kans!

De partners van Decenniumdoelen vernieuwen hun engagement om armoede definitief te bannen!

25 November 2016:
De negende Armoedebarometer (5 oktober 2016) toonde de groeiende armoede overtuigend aan: kinderarmoede stijgt tot 12%, armoede groeit onder eenoudergezinnen, laaggeschoolden en mensen met een migratiegeschiedenis. Armoede, stelde de Armoedebarometer vast, nestelt zich steviger en dieper in onze samenleving.

De negende Armoedebarometer klaagde het meer dan gebrekkig en falend beleid en vooral het negeren van de problemen door het beleid aan. Het verminderen van de welvaartsvastheid van de sociale minima enkele dagen voor 17 oktober was meer dan een cynische daad van de federale regering: de laagste inkomensgroepen moeten mee de begroting ondersteunen. Het zwarte pieten door de Vlaamse regering, het schuiven van de schuld voor de stijgende armoedecijfers op anderen, is het wegmoffelen van de eigen verantwoordelijkheid voor het niet halen van de eigen beloftes (halveren van de kinderarmoede).

samenkomst partners

De Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, arbeidersbewegingen, mutualiteiten en het sociale middenveld, hamert elke keer opnieuw op de nood aan een structureel en duurzaam armoedebestrijdingsbeleid. De recente en nieuwe cijfers van Eurostat tonen aan dat dit aanklagen meer dan ooit noodzakelijk is.

In België groeit de ongelijkheid verder. De kloof tussen het eerste en vijfde kwintiel, tussen de laagste en de hoogste inkomensgroepen, stijgt immers verder. Het mediaan inkomen van de laagste inkomensgroepen is in 2014 in vergelijking met 2013 stabiel gebleven (amper 0.2% er bij) terwijl het mediaan inkomen van de hoogste inkomensgroepen met 1.2% is gestegen. De zware lasten vanaf 2015 komen bijgevolg harder aan bij de laagste inkomensgroepen dan de hogere/hoogste inkomensgroepen.

Inkomensongelijkheid
Inkomensongelijkheid 2013-2014

Dit heeft gevolgen voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Meer dan 5% van de Belgen (ongeveer 600.000 personen) kan zich geen maaltijd met vlees of vis of vegetarisch equivalent om de twee dagen veroorloven. In andere vergelijkbare landen ligt dit niet enkel veel lager, met name minder dan 2%, dit cijfer daalt bovendien ook. In België, integendeel, stijgt dit percentage sinds 2012.

Materiële deprivatie
Materiële deprivatie: mogelijkheid tot het veroorloven van een volwaardige maaltijd om de twee dagen

Het falend armoedebeleid heeft onmiddellijke gevolgen voor gezinnen: het duwt mensen in hongersnood.
Dit falend armoedebeleid wordt al 9 jaar onder meer door Decenniumdoelen aangeklaagd.

9 jaar geleden onder impuls van Welzijnszorg ontstond het platform Decenniumdoelen. De naam werd gekozen naar analogie van de Millennium-doelstellingen, 8 concrete doelen ondertekend door 198 landen om tegen 2015 de wereldwijde armoede in de derdewereldlanden te halveren. Decenniumdoelen wil eveneens de armoede in België en Vlaanderen halveren via 6 concrete doelen. Sinds  2007 worden politieke verantwoordelijken jaarlijks met de harde realiteit van het falend armoedebestrijdingsbeleid geconfronteerd.

samenkomst-partners-scaled3De Decenniumdoelen bestaan volgend jaar 10 jaar. Dit wordt geen viering, integendeel. De cijfers, maar meer nog de dagelijkse overlevingsstrijd van duizenden gezinnen, overtuigen alle partners van de noodzaak om verder op de nagel te kloppen. Daarom hebben alle partners beslist om de Decenniumdoelen verder te zetten. Meer dan ooit is het nodig om armoede elke dag centraal te stellen. Meer dan ooit moet ongelijkheid aangekaart worden. Meer dan ooit, wanneer het economisch beter zou gaan, moet herverdeling centraal staan in het beleid.
De Decenniumdoelen strijden verder, met vernieuwd engagement om armoede definitief te bannen.

Op 25 november 2016 hebben de partners van de Decenniumdoelen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De partners zijn:

ACLVB,  Sector Samenlevingsopbouw, ACV, Sector CAW’s, Beweging vzw, Socialistische Mutualiteiten, Christelijke Mutualiteiten, Uit De Marge, Minderhedenforum, Vlaams ABVV, Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *