Alle berichten van DCD team

Over DCD team

Project manager van de site. Niet verwijderen aub, want anders kunnen we geen backend problemen oplossen wanneer die zich voordoen.

Armoede vraagt daadkrachtig beleid

Brussel, 5 oktober 2017

Open brief aan premier Charles Michel

Mijnheer de Eerste Minister,

Wellicht kent u de talloze rapporten, onderzoeksresultaten en studies die wijzen op veel te hoge armoedecijfers in België. Dan weet u dat ongeveer 15% van onze landgenoten leeft, of beter, moet overleven, met een inkomen onder de Europese armoedegrens en dat bovendien meer dan 20% van onze medeburgers de eindjes maar amper aan elkaar kan knopen. Over deze cijfers is er weinig of geen discussie, noch op maatschappelijk vlak noch op het politieke niveau.
Lees verder Armoede vraagt daadkrachtig beleid